brandschutz-feuerloescher

Veilig onder het dak

Neem de brandbeveiligingsvoorschriften in acht.

De brandveiligheidsverordening is van enorm belang bij de planning en uitvoering van bouwprojecten. Bewoners moeten de best mogelijke bescherming krijgen in geval van brand. Daarom zijn preventieve maatregelen essentieel. Dakraamoplossingen van Roto leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

Ten eerste: Er is geen uniforme richtlijn op federaal of Europees niveau met betrekking tot brandbeveiliging. In plaats daarvan zijn er verschillende brandbeveiligingswetten van toepassing, afhankelijk van de federale staat, die in acht moeten worden genomen. Deze zijn meestal verankerd in de bouwvoorschriften van de staat.

Onze tip: Praat met de bouwdirectie om te weten te komen aan welke eisen u moet voldoen voor uw project.

vluchtroutes vrijhouden

Wat de wetten echter gemeen hebben, is dat ze meestal vereisen dat ontwikkelaars meer dan één vlucht- en reddingsroute bieden. Maar hoe kun je voor het vuur vluchten als de leefruimte onder het dak is, maar de trap naar beneden al in brand staat?

Een mogelijkheid is de dakuitgang. Met de Roto Designo WSA R8 biedt Roto bijvoorbeeld een levende veiligheidsuitgang die volledig voldoet aan de wettelijke eisen voor een tweede vluchtweg.

Door middel van een pneumatisch openingssysteem zwenkt de raamvleugel volledig naar buiten en zorgt zo voor een ontsnapping via het dak in geval van gevaar. Dit is ook bijzonder snel, omdat de handgreep aan de onderkant van het dakraam is bevestigd en met één hand kan worden bediend.

Veilig ademen, zelfs als er rook ontstaat

Een andere manier om uzelf te beschermen tegen rook en dampen is rook- en warmteafvoer (SHEVS). Ook hiervoor bestaan verschillende regels, die op hun beurt weer zijn vastgelegd in de respectievelijke staatsbouwbepalingen.
De RWA van
Roto Designo voldoet aan de eisen als

  • de SHEV is aangesloten door een gespecialiseerd bedrijf.
  • Tijdens de installatie werden de relevante TÜV-, DIN-, VDE- en VDI-voorschriften strikt in acht genomen.

Om ervoor te zorgen dat u op het gebied van brandbeveiliging veilig gepositioneerd bent, stellen wij u graag deskundigen van Roto ter beschikking, evenals ervaren partners en regionale gespecialiseerde bedrijven om u te ondersteunen bij de planning, installatie, onderhoud en service van uw brandbeveiligingsmaatregelen.

autorenew