Klokkenluiderssysteem

Correct en regelconform gedrag heeft voor de Roto Groep de hoogste prioriteit. Ons succes als onderneming is gebaseerd op integriteit en compliance. Om deze pretenties waar te kunnen maken, is het belangrijk op de hoogte te zijn van potentieel wangedrag dat aanzienlijke gevolgen voor onze onderneming zou kunnen hebben.

 

Ons klokkenluiderssysteem is uitsluitend bedoeld voor het in ontvangst nemen en verwerken van meldingen met betrekking tot daadwerkelijke of vermoedelijke wetsovertredingen evenals schendingen van het interne controlesysteem (ICS) of overige Roto-richtlijnen alsook informatie over gedrag waarbij gevreesd wordt dat dit tot aanzienlijke economische nadelen voor Roto of reputatieschade zal leiden.

Elke melding wordt gecontroleerd en consequent nagegaan. Onderzoeken worden uiterst vertrouwelijk uitgevoerd; indien nodig kan informatie ook anoniem worden verstrekt. Bovendien garanderen wij optimale bescherming voor klokkenluiders en gedupeerden alsook voor medewerkers die betrokken zijn bij het ophelderen van de aanwijzing.

 

 

Potentieel wangedrag melden

U hebt de mogelijkheid om

 

  • aanwijzingen direct en vertrouwelijk of indien nodig ook anoniem via het digitale klokkenluiderssysteem op https://roto.integrityline.com/ door te geven, documenten uit te wisselen en via een eigen postvak in contact te blijven;

 


Belangrijke aanwijzing bij het gebruik van het digitale klokkenluiderssysteem: mocht de door u gewenste taal niet in de lijst staan, dan is een melding ook in elke andere taal mogelijk. Klokkenluiders kunnen hierbij zelf beslissen of ze anoniem willen blijven. Het systeem is gecontroleerd ten aanzien van de gegevensbescherming.

 

 

Een melding doen

Opdat uw melding adequaat kan worden verwerkt en onderzocht, is het belangrijk dat de melding zo correct mogelijk is. Het is nuttig als u bij uw melding de volgende vijf vragen in aanmerking neemt:

  • Wie?
  • Wat?
  • Wanneer?
  • Hoe?
  • Waar?

 

Let er als klokkenluider op dat uw beschrijvingen ook door personen moeten worden begrepen die niet met het vak vertrouwd zijn. Derhalve is het handig als u voor verdere vragen ter beschikking staat.

 

Roto klokkenluidersrichtlijn

Raadpleeg voor meer informatie over de omgang met meldingen de Roto klokkenluidersrichtlijn die via een link in het digitale klokkenluiderssysteem te vinden is.


 

Let op

Het klokkenluiderssysteem is niet bestemd voor algemene klachten, interne (persoonlijke) geschillen en meningsverschillen of voor product- en garantieaanvragen. Bij algemene klachten, product- of garantieaanvragen kunt u contact opnemen met de lokale serviceafdeling van Roto; bij interne geschillen of meningsverschillen kunt u contact opnemen met uw leidinggevende, de procesverantwoordelijke of de afdeling HR.

autorenew